Kontrola Jakosti

Pro FORSELL GROUP je spokojenost zákazníků vždy na prvním místě. Druhou a neméně důležitou prioritou je kvalita, zejména:

  • Pakdodávání zákazníkům výrobků splňujících nejvyšší bezpečnostní normy.
  • Budování důvěry spotřebitelů prostřednictvím školení a plnění jejich požadavků a očekávání.
  • A v neposlední řadě takévyužití potenciálu zaměstnanců skrze zdokonalení systému motivačního ohodnocení a vytváření optimálních pracovních podmínek.
  • Pro uspokojení potřeb zákazníků zavedla společnost systém řízení jakosti.

FORSELL GROUP provozuje svou činnost v souladu s mezinárodními kvalitativními standardy, což je doloženo splněním ínejnáročnějších hygienických a technických požadavků, které garantují bezpečnost a kvalitu zboží. Veškeré interní obchodní procesy jsou navrženy tak, aby byly v souladu s právními a etickými požadavky, jakož i s ohledem na pracovní podmínky zaměstnanců.